SKF调心滚针轴承 RPNA18/32 轴承库存

SKF调心滚针轴承 RPNA18/32 轴承库存

 

SKF调心滚针轴承

 

SKF调心滚针轴承的轴承外圆为凸球面形的设计。 配合外圆凹球面形设计的两个聚合物座圈组合在冲压钢圈内并安装在外圈上。

 

SKF调心滚针轴承 RPNA18/32 尺寸图

 

Fw 18 mm
D 32 mm
C 16 mm
D1 27 mm
r min. 0.8 mm

 

SKF调心滚针轴承 RPNA18/32 挡肩尺寸图

 

Da min. 26 mm
Da max. 27 mm
ra max. 0.8 mm

 

SKF调心滚针轴承 RPNA18/32 数据计算

基本额定动载荷 C 12.8 kN
基本额定静载荷 C0 17.6 kN
疲劳载荷极限 Pu 2.12 kN
参考转速 22000 r/min
极限转速 24000 r/min
SKF调心滚针轴承 RPNA18/32 质量

质量轴承 0.052 kg